Spänningshuvudvärk (Tension-Type Headache)

Spänningshuvudvärk

En vanlig primär huvudvärkstörning, kännetecknad av en tråkig, icke-pulserande, diffus, bandliknande (eller vice liknande) SMÄRTA av mild till måttlig intensitet i huvudet; HÅRBOTTEN; eller nacke. Subtyperna klassificeras efter frekvens och svårighetsgrad av symtom. Det finns ingen tydlig orsak även om det har förknippats med muskelkontraktion och stress. (Internationell Klassificering av huvudvärkstörningar, 2nd ed. Cephalalgia 2004: suppl 1)

Förklaring på engelska

A common primary headache disorder, characterized by a dull, non-pulsatile, diffuse, band-like (or vice-like) PAIN of mild to moderate intensity in the HEAD; SCALP; or NECK. The subtypes are classified by frequency and severity of symptoms. There is no clear cause even though it has been associated with MUSCLE CONTRACTION and stress. (International Classification of Headache Disorders, 2nd ed. Cephalalgia 2004: suppl 1)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Headache, Tension-Type; Headaches, Tension-Type; Tension Type Headache; Tension-Type Headaches; Idiopathic Headache; Headache, Idiopathic; Headaches, Idiopathic; Idiopathic Headaches; Stress Headache; Headache, Stress; Headaches, Stress; Stress Headaches; Tension Headache; Headache, Tension; Headaches, Tension; Tension Headaches; Psychogenic Headache; Headache, Psychogenic; Headaches, Psychogenic; Psychogenic Headaches; Tension-Vascular Headache; Headache, Tension-Vascular; Headaches, Tension-Vascular; Tension Vascular Headache; Tension-Vascular Headaches

Svensk term Spänningshuvudvärk
Synonym på svenska
Synonym på engelska Headache, Tension-Type; Headaches, Tension-Type; Tension Type Headache; Tension-Type Headaches; Idiopathic Headache; Headache, Idiopathic; Headaches, Idiopathic; Idiopathic Headaches; Stress Headache; Headache, Stress; Headaches, Stress; Stress Headaches; Tension Headache; Headache, Tension; Headaches, Tension; Tension Headaches; Psychogenic Headache; Headache, Psychogenic; Headaches, Psychogenic; Psychogenic Headaches; Tension-Vascular Headache; Headache, Tension-Vascular; Headaches, Tension-Vascular; Tension Vascular Headache; Tension-Vascular Headaches
Engelsk term Tension-Type Headache
MESH ID D018781

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.