Sparganos (Sparganosis)

Sparganos

Infektion av djur, inklusive fisk och människa, med ett utvecklingsstadium av Diphyllobothrium. Detta steg har nyligen kallats en plerocercoid men namnet sparganum har kvarstått. Därför är infektion av fisk eller andra djur med plerocercoidlarverna sparganos. Fiskätande däggdjur, inklusive människan, är de sista värdarna.

Förklaring på engelska

Infection of animals, including fish and man, with a developmental stage of Diphyllobothrium. This stage has recently been referred to as a plerocercoid but the name sparganum has persisted. Therefore, infection of fish or other animals with the plerocercoid larvae is sparganosis. Fish-eating mammals, including man, are the final hosts.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Sparganoses

Svensk term Sparganos
Synonym på svenska
Synonym på engelska Sparganoses
Engelsk term Sparganosis
MESH ID D013031

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.