Sparganum (Sparganum)

Sparganum

Larvformen av difyllobotriida bandmaskar av släktet DIPHYLLOBOTHRIUM och SPIROMETRA. Fiskätande däggdjur och människor är de sista värdarna.

Förklaring på engelska

The larval form of the diphyllobothriid tapeworms of the genus DIPHYLLOBOTHRIUM and SPIROMETRA. Fish-eating mammals and man are the final hosts.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Sparganums; Plerocercoid Larvae; Larvae, Plerocercoid

Svensk term Sparganum
Synonym på svenska
Synonym på engelska Sparganums; Plerocercoid Larvae; Larvae, Plerocercoid
Engelsk term Sparganum
MESH ID D013032

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.