Sparsomycin (Sparsomycin)

Sparsomycin

Ett antitumörantibiotikum producerat av Streptomyces sparsogenes. Det hämmar proteinsyntesen i 70- och 80-talets ribosomala system.

Förklaring på engelska

An antitumor antibiotic produced by Streptomyces sparsogenes. It inhibits protein synthesis in 70S and 80S ribosomal systems.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Sparsomycin
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Sparsomycin
MESH ID D013033

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.