Spartein (Sparteine)

Spartein

En kinolizidinalkaloid isolerad från flera FABACEAE inklusive LUPINUS; SPARTIUM; och CYTISUS. Det har använts som en oxytocic och ett antiarytmimedel. Det har också varit av intresse som en indikator på CYP2D6-genotyp.

Förklaring på engelska

A quinolizidine alkaloid isolated from several FABACEAE including LUPINUS; SPARTIUM; and CYTISUS. It has been used as an oxytocic and an anti-arrhythmia agent. It has also been of interest as an indicator of CYP2D6 genotype.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: L-Sparteine; Sparteine, (7S-(7alpha,7aalpha,14alpha,14abeta))-Isomer; Sparteine, (-)-Isomer; Sparteine Hydrochloride, (7S-(7alpha,7aalpha,14alpha,14abeta))-Isomer; Sparteine Hydroiodide, (7R-(7alpha,7aalpha,14alpha,14abeta))-Isomer; Sparteine Monohydrochloride, (7R-(7alpha,7aalpha,14alpha,14abeta))-Isomer; Sparteine Monohydroiodide, (7R-(7alpha,7aalpha,14alpha,14abeta))-Isomer; Sparteine Sulfate; Pachycarpine Sulfate (1:1), Pentahydrate, (7S-(7alpha,7aalpha,14alpha,14abeta))-Isomer; Sparteine Sulfate (1:1), (7S-(7alpha,7aalpha,14alpha,14aalpha))-Isomer; Sparteine Sulfate (1:1), (7S-(7alpha,7aalpha,14alpha,14abeta))-Isomer; Sparteine, (7R-(7alpha,7aalpha,14alpha,14abeta))-Isomer; Sparteine, (+)-Isomer; D-sparteine; Pachycarpine; Sparteine, (7R-(7alpha,7abeta,14alpha,14abeta))-Isomer; Sparteine, (7S-(7alpha,7aalpha,14alpha,14aalpha))-Isomer; alpha-Isosparteine; alpha Isosparteine; Genisteine Alkaloid; Sparteine, (7S-(7alpha,7abeta,14alpha,14abeta))-Isomer; beta-Isosparteine; beta Isosparteine; Sparteine Sulfate Anhydrous; Anhydrous, Sparteine Sulfate; Sulfate Anhydrous, Sparteine; Depasan Retard; Sparteine Hydrochloride, (7R-(7alpha,7aalpha,14alpha,14abeta))-Isomer

Svensk term Spartein
Synonym på svenska
Synonym på engelska L-Sparteine; Sparteine, (7S-(7alpha,7aalpha,14alpha,14abeta))-Isomer; Sparteine, (-)-Isomer; Sparteine Hydrochloride, (7S-(7alpha,7aalpha,14alpha,14abeta))-Isomer; Sparteine Hydroiodide, (7R-(7alpha,7aalpha,14alpha,14abeta))-Isomer; Sparteine Monohydrochloride, (7R-(7alpha,7aalpha,14alpha,14abeta))-Isomer; Sparteine Monohydroiodide, (7R-(7alpha,7aalpha,14alpha,14abeta))-Isomer; Sparteine Sulfate; Pachycarpine Sulfate (1:1), Pentahydrate, (7S-(7alpha,7aalpha,14alpha,14abeta))-Isomer; Sparteine Sulfate (1:1), (7S-(7alpha,7aalpha,14alpha,14aalpha))-Isomer; Sparteine Sulfate (1:1), (7S-(7alpha,7aalpha,14alpha,14abeta))-Isomer; Sparteine, (7R-(7alpha,7aalpha,14alpha,14abeta))-Isomer; Sparteine, (+)-Isomer; D-sparteine; Pachycarpine; Sparteine, (7R-(7alpha,7abeta,14alpha,14abeta))-Isomer; Sparteine, (7S-(7alpha,7aalpha,14alpha,14aalpha))-Isomer; alpha-Isosparteine; alpha Isosparteine; Genisteine Alkaloid; Sparteine, (7S-(7alpha,7abeta,14alpha,14abeta))-Isomer; beta-Isosparteine; beta Isosparteine; Sparteine Sulfate Anhydrous; Anhydrous, Sparteine Sulfate; Sulfate Anhydrous, Sparteine; Depasan Retard; Sparteine Hydrochloride, (7R-(7alpha,7aalpha,14alpha,14abeta))-Isomer
Engelsk term Sparteine
MESH ID D013034

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.