Spatialt beteende (Spatial Behavior)

Spatialt beteende

Reaktioner från en individ eller grupper av individer i förhållande till det omedelbara omgivningen inklusive de animerade eller livlösa föremålen inom det området.

Förklaring på engelska

Reactions of an individual or groups of individuals with relation to the immediate surrounding area including the animate or inanimate objects within that area.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Behavior, Spatial; Behaviors, Spatial; Spatial Behaviors

Svensk term Spatialt beteende
Synonym på svenska
Synonym på engelska Behavior, Spatial; Behaviors, Spatial; Spatial Behaviors
Engelsk term Spatial Behavior
MESH ID D013037

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.