Specialisering (Specialization)

Specialisering

Ett yrke begränsat i omfattning till en viss del av ett bredare fält.

Förklaring på engelska

An occupation limited in scope to a subsection of a broader field.

Synonym, svenska: Specialister

Synonym, engelska: Specialists; Specialist; Specialism

Svensk term Specialisering
Synonym på svenska Specialister
Synonym på engelska Specialists; Specialist; Specialism
Engelsk term Specialization
MESH ID D013038

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.