Specialitetsnämder (Specialty Boards)

Specialitetsnämder

Organisationer som certifierar läkare och tandläkare som specialister inom olika områden inom medicinsk och tandläkare.

Förklaring på engelska

Organizations which certify physicians and dentists as specialists in various fields of medical and dental practice.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Board, Specialty; Boards, Specialty; Specialty Board

Svensk term Specialitetsnämder
Synonym på svenska
Synonym på engelska Board, Specialty; Boards, Specialty; Specialty Board
Engelsk term Specialty Boards
MESH ID D013044

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.