Specifik densitet (Specific Gravity)

Specifik densitet

Förhållandet mellan materialets densitet och densiteten hos något standardmaterial, såsom vatten eller luft, vid en specificerad temperatur.

Förklaring på engelska

The ratio of the density of a material to the density of some standard material, such as water or air, at a specified temperature.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Gravities, Specific; Gravity, Specific; Specific Gravities; Relative Density; Densities, Relative; Density, Relative; Relative Densities

Svensk term Specifik densitet
Synonym på svenska
Synonym på engelska Gravities, Specific; Gravity, Specific; Specific Gravities; Relative Density; Densities, Relative; Density, Relative; Relative Densities
Engelsk term Specific Gravity
MESH ID D013046

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.