Specifikt patogenfria organismer (Specific Pathogen-Free Organisms)

Specifikt patogenfria organismer

Djur eller människa som föds upp i frånvaro av ett visst sjukdomsframkallande virus eller annan mikroorganism. Mindre ofta odlas växter patogenfria.

Förklaring på engelska

Animals or humans raised in the absence of a particular disease-causing virus or other microorganism. Less frequently plants are cultivated pathogen-free.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Organism, Specific Pathogen-Free; Organisms, Specific Pathogen-Free; Pathogen-Free Organism, Specific; Pathogen-Free Organisms, Specific; Specific Pathogen Free Organisms; Specific Pathogen-Free Organism; Pathogen-Free Organisms; Organism, Pathogen-Free; Organisms, Pathogen-Free; Pathogen Free Organisms; Pathogen-Free Organism; Specific Pathogen Free; Pathogen Free, Specific; Pathogen Frees, Specific

Svensk term Specifikt patogenfria organismer
Synonym på svenska
Synonym på engelska Organism, Specific Pathogen-Free; Organisms, Specific Pathogen-Free; Pathogen-Free Organism, Specific; Pathogen-Free Organisms, Specific; Specific Pathogen Free Organisms; Specific Pathogen-Free Organism; Pathogen-Free Organisms; Organism, Pathogen-Free; Organisms, Pathogen-Free; Pathogen Free Organisms; Pathogen-Free Organism; Specific Pathogen Free; Pathogen Free, Specific; Pathogen Frees, Specific
Engelsk term Specific Pathogen-Free Organisms
MESH ID D013047

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.