Spektralanalys (Spectrum Analysis)

Spektralanalys

Mätningen av amplituden hos komponenterna i en komplex vågform genom vågformens frekvensområde. (McGraw-Hill Ordbok [publikationstyp] of Scientific and Technical Terms, 6: e ed)

Förklaring på engelska

The measurement of the amplitude of the components of a complex waveform throughout the frequency range of the waveform. (McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms, 6th ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Analysis, Spectrum; Spectrometry; Spectroscopy

Svensk term Spektralanalys
Synonym på svenska
Synonym på engelska Analysis, Spectrum; Spectrometry; Spectroscopy
Engelsk term Spectrum Analysis
MESH ID D013057

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.