Spektrin (Spectrin)

Spektrin

Ett vattenlösligt protein med hög molekylvikt (220-250 kDa) som kan extraheras från erytrocytspöken i buffert med låg jonstyrka. Proteinet innehåller inga fetter eller kolhydrater, är den dominerande arten av perifera erytrocytmembranproteiner och existerar som en fibrös beläggning på membranets inre cytoplasmatiska yta.

Förklaring på engelska

A high molecular weight (220-250 kDa) water-soluble protein which can be extracted from erythrocyte ghosts in low ionic strength buffers. The protein contains no lipids or carbohydrates, is the predominant species of peripheral erythrocyte membrane proteins, and exists as a fibrous coating on the inner, cytoplasmic surface of the membrane.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: alpha-Spectrin; alpha Spectrin; beta-Spectrin; beta Spectrin

Svensk term Spektrin
Synonym på svenska
Synonym på engelska alpha-Spectrin; alpha Spectrin; beta-Spectrin; beta Spectrin
Engelsk term Spectrin
MESH ID D013049

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.