Spektrofotometri (Spectrophotometry)

Spektrofotometri

Konsten eller processen att jämföra fotometriskt ljusets relativa intensiteter i olika delar av spektrumet.

Förklaring på engelska

The art or process of comparing photometrically the relative intensities of the light in different parts of the spectrum.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Spektrofotometri
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Spectrophotometry
MESH ID D013053

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.