Sperma (Semen)

Sperma

Den tjocka, gulvit, viskid vätskesekretion av manlig reproduktionsorgan utmatas vid sädesuttömning. Förutom reproduktiva organsekretioner innehåller den SPERMATOZOA och deras näringsplasma.

Förklaring på engelska

The thick, yellowish-white, viscid fluid secretion of male reproductive organs discharged upon ejaculation. In addition to reproductive organ secretions, it contains SPERMATOZOA and their nutrient plasma.

Synonym, svenska: Sädesvätska

Synonym, engelska: Seminal Plasma; Plasma, Seminal

Svensk term Sperma
Synonym på svenska Sädesvätska
Synonym på engelska Seminal Plasma; Plasma, Seminal
Engelsk term Semen
MESH ID D012661

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.