Spermatider (Spermatids)

Spermatider

Manlig könsceller härledda från de haploida sekundära SPERMATOCYTERNA. Utan ytterligare uppdelning genomgår spermatider strukturella förändringar och ger upphov till SPERMATOZOA.

Förklaring på engelska

Male germ cells derived from the haploid secondary SPERMATOCYTES. Without further division, spermatids undergo structural changes and give rise to SPERMATOZOA.

Synonym, svenska: Spermider

Synonym, engelska: Spermatid; Spermatoblasts; Spermatoblast

Svensk term Spermatider
Synonym på svenska Spermider
Synonym på engelska Spermatid; Spermatoblasts; Spermatoblast
Engelsk term Spermatids
MESH ID D013087

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.