Spermatocele (Spermatocele)

Spermatocele

En cystisk dilatation av bitestikel, vanligtvis i huvuddelen (caput epididymis). cystvätska innehåller döda SPERMATOZOA och kan lätt differentieras från TESTIKELHYDROCELE och andra testikelskador.

Förklaring på engelska

A cystic dilation of the EPIDIDYMIS, usually in the head portion (caput epididymis). The cyst fluid contains dead SPERMATOZOA and can be easily differentiated from TESTICULAR HYDROCELE and other testicular lesions.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Spermatoceles; Epididymal Cyst; Cyst, Epididymal; Cysts, Epididymal; Epididymal Cysts

Svensk term Spermatocele
Synonym på svenska
Synonym på engelska Spermatoceles; Epididymal Cyst; Cyst, Epididymal; Cysts, Epididymal; Epididymal Cysts
Engelsk term Spermatocele
MESH ID D013088

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.