Spermatocyter (Spermatocytes)

Spermatocyter

Manlig könsceller härrörande från SPERMATOGONIA. De euploida primära spermatocyter genomgår MEIOS och ger upphov till de haploida sekundära spermatocyter som i sin tur ger upphov till SPERMATIDER.

Förklaring på engelska

Male germ cells derived from SPERMATOGONIA. The euploid primary spermatocytes undergo MEIOSIS and give rise to the haploid secondary spermatocytes which in turn give rise to SPERMATIDS.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Spermatocyte; Spermiocytes; Spermiocyte

Svensk term Spermatocyter
Synonym på svenska
Synonym på engelska Spermatocyte; Spermiocytes; Spermiocyte
Engelsk term Spermatocytes
MESH ID D013090

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.