Spermatogenes (Spermatogenesis)

Spermatogenes

Utvecklingen av könsceller hos män från den ursprungliga könscellen, via spermatogonier, spermatocyter och spermatider till den mogna, haploida spermien.

Förklaring på engelska

The process of germ cell development in the male from the primordial germ cells, through SPERMATOGONIA; SPERMATOCYTES; SPERMATIDS; to the mature haploid SPERMATOZOA.

Synonym, svenska: Spermatocytogenes

Synonym, engelska: Spermiogenesis; Spermatocytogenesis

Svensk term Spermatogenes
Synonym på svenska Spermatocytogenes
Synonym på engelska Spermiogenesis; Spermatocytogenesis
Engelsk term Spermatogenesis
MESH ID D013091

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.