Spermie-äggcellsinteraktioner (Sperm-Ovum Interactions)

Spermie-äggcellsinteraktioner

Interaktiva processer mellan äggcellen (OVUM) och spermierna (SPERMATOZOA) inklusive spermievidhäftning, AKROSOMREAKTION, spermiepenetration av ZONA PELLUCIDA och händelser som leder till befruktning.

Förklaring på engelska

Interactive processes between the oocyte (OVUM) and the sperm (SPERMATOZOA) including sperm adhesion, ACROSOME REACTION, sperm penetration of the ZONA PELLUCIDA, and events leading to FERTILIZATION.

Synonym, svenska: Spermie-ovuminteraktioner; Köncellsinteraktioner; Spermiepenetration

Synonym, engelska: Sperm Ovum Interactions; Sperm-Ovum Interaction; Sperm-Egg Interactions; Sperm Egg Interactions; Sperm-Egg Interaction; Gamete Interactions; Gamete Interaction; Sperm-Oocyte Interactions; Sperm Oocyte Interactions; Sperm-Oocyte Interaction; Oocyte-Sperm Interactions; Oocyte Sperm Interactions; Oocyte-Sperm Interaction; Ovum-Sperm Interactions; Ovum Sperm Interactions; Ovum-Sperm Interaction; Egg-Sperm Interactions; Egg Sperm Interactions; Egg-Sperm Interaction; Sperm-Zona Pellucida Penetration; Sperm Zona Pellucida Penetration; Sperm-Zona Pellucida Penetrations; Sperm-Ovum Penetration; Sperm Ovum Penetration; Sperm-Ovum Penetrations; Sperm-Oocyte Penetration; Sperm Oocyte Penetration; Sperm-Oocyte Penetrations; Sperm Penetration; Sperm Penetrations; Sperm-Egg Penetration; Sperm Egg Penetration; Sperm-Egg Penetrations

Svensk term Spermie-äggcellsinteraktioner
Synonym på svenska Spermie-ovuminteraktioner; Köncellsinteraktioner; Spermiepenetration
Synonym på engelska Sperm Ovum Interactions; Sperm-Ovum Interaction; Sperm-Egg Interactions; Sperm Egg Interactions; Sperm-Egg Interaction; Gamete Interactions; Gamete Interaction; Sperm-Oocyte Interactions; Sperm Oocyte Interactions; Sperm-Oocyte Interaction; Oocyte-Sperm Interactions; Oocyte Sperm Interactions; Oocyte-Sperm Interaction; Ovum-Sperm Interactions; Ovum Sperm Interactions; Ovum-Sperm Interaction; Egg-Sperm Interactions; Egg Sperm Interactions; Egg-Sperm Interaction; Sperm-Zona Pellucida Penetration; Sperm Zona Pellucida Penetration; Sperm-Zona Pellucida Penetrations; Sperm-Ovum Penetration; Sperm Ovum Penetration; Sperm-Ovum Penetrations; Sperm-Oocyte Penetration; Sperm Oocyte Penetration; Sperm-Oocyte Penetrations; Sperm Penetration; Sperm Penetrations; Sperm-Egg Penetration; Sperm Egg Penetration; Sperm-Egg Penetrations
Engelsk term Sperm-Ovum Interactions
MESH ID D013084

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.