Spermiebildningshämmande medel (Spermatogenesis-Blocking Agents)

Spermiebildningshämmande medel

Kemiska substanser som hämmar processen för spermier bildning i antingen det första steget, i vilket spermatogonier utvecklas till spermatocyter och sedan till spermatider, eller det andra steget, i vilket spermatider omvandlas till spermier.

Förklaring på engelska

Chemical substances which inhibit the process of spermatozoa formation at either the first stage, in which spermatogonia develop into spermatocytes and then into spermatids, or the second stage, in which spermatids transform into spermatozoa.

Synonym, svenska: Spermatogeneshämmande medel

Synonym, engelska: Agents, Spermatogenesis-Blocking; Spermatogenesis Blocking Agents; Agents, Spermatogenesis Blocking

Svensk term Spermiebildningshämmande medel
Synonym på svenska Spermatogeneshämmande medel
Synonym på engelska Agents, Spermatogenesis-Blocking; Spermatogenesis Blocking Agents; Agents, Spermatogenesis Blocking
Engelsk term Spermatogenesis-Blocking Agents
MESH ID D013092

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.