Spermiehuvud (Sperm Head)

Spermiehuvud

Den främre delen av spermatzonen (SPERMATOZOA) som huvudsakligen innehåller kärnan med mycket kompakt KROMATINmaterial.

Förklaring på engelska

The anterior portion of the spermatozoon (SPERMATOZOA) that contains mainly the nucleus with highly compact CHROMATIN material.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Head, Sperm; Heads, Sperm; Sperm Heads

Svensk term Spermiehuvud
Synonym på svenska
Synonym på engelska Head, Sperm; Heads, Sperm; Sperm Heads
Engelsk term Sperm Head
MESH ID D013077

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.