Spermiekapacitering (Sperm Capacitation)

Spermiekapacitering

De strukturella och funktionella förändringar genom vilka SPERMATOZOA blir kapabla till oocytbefruktning. Det kräver normalt att spermierna exponeras för det kvinnlig könsorganet under en tidsperiod för att åstadkomma ökad SPERMIERÖRLIGHET och AKROSOMREAKTIONEN innan befruktning i ÄGGLEDARNA kan ske.

Förklaring på engelska

The structural and functional changes by which SPERMATOZOA become capable of oocyte FERTILIZATION. It normally requires exposing the sperm to the female genital tract for a period of time to bring about increased SPERM MOTILITY and the ACROSOME REACTION before fertilization in the FALLOPIAN TUBES can take place.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Capacitation, Sperm; Capacitation of Spermatozoa; Spermatozoa Capacitation

Svensk term Spermiekapacitering
Synonym på svenska
Synonym på engelska Capacitation, Sperm; Capacitation of Spermatozoa; Spermatozoa Capacitation
Engelsk term Sperm Capacitation
MESH ID D013075

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.