Spermierörlighet (Sperm Motility)

Spermierörlighet

Rörelsegenskaper hos SPERMATOZOA i ett nytt prov. Det mäts som andelen spermier som rör sig, och som andelen spermier med produktiv flagellär rörlighet såsom snabb, linjär, och framåt progression.

Förklaring på engelska

Movement characteristics of SPERMATOZOA in a fresh specimen. It is measured as the percentage of sperms that are moving, and as the percentage of sperms with productive flagellar motion such as rapid, linear, and forward progression.

Synonym, svenska: Spermiemotilitet

Synonym, engelska: Motilities, Sperm; Motility, Sperm; Sperm Motilities

Svensk term Spermierörlighet
Synonym på svenska Spermiemotilitet
Synonym på engelska Motilities, Sperm; Motility, Sperm; Sperm Motilities
Engelsk term Sperm Motility
MESH ID D013081

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.