Spermietransport (Sperm Transport)

Spermietransport

Passiv eller aktiv kroppsrörelse av SPERMATOZOA från testikelns SEMINIFERÖSA TUBULER genom det manlig reproduktionsorganet såväl som inom det kvinnlig reproduktionsorganet.

Förklaring på engelska

Passive or active movement of SPERMATOZOA from the testicular SEMINIFEROUS TUBULES through the male reproductive tract as well as within the female reproductive tract.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Transport, Sperm

Svensk term Spermietransport
Synonym på svenska
Synonym på engelska Transport, Sperm
Engelsk term Sperm Transport
MESH ID D013083

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.