Spermin (Spermine)

Spermin

En biogen polyamin bildad av spermidin. Det finns i en mängd olika organismer och vävnader och är en viktig tillväxtfaktor i vissa bakterier. Det finns som en polykation vid alla pH-värden. Spermin är associerad med nukleinsyror, särskilt i virus, och tros stabilisera den spiralformade strukturen.

Förklaring på engelska

A biogenic polyamine formed from spermidine. It is found in a wide variety of organisms and tissues and is an essential growth factor in some bacteria. It is found as a polycation at all pH values. Spermine is associated with nucleic acids, particularly in viruses, and is thought to stabilize the helical structure.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Spermin
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Spermine
MESH ID D013096

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.