Sphagnopsida (Sphagnopsida)

Sphagnopsida

En klass av BRYOPHYTA som är mest känd för vitmossar som bildar torvmossar.

Förklaring på engelska

A class of BRYOPHYTA which is best known for Sphagnum forming PEAT bogs.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Sphagnopsidas; Peat Moss; Moss, Peat; Mosses, Peat; Mosse, Peat; Peat Mosse; Peat Mosses; Sphagnum; Sphagnums; Moss, Sphagnum; Mosses, Sphagnum; Sphagnum Moss; Sphagnum Mosses

Svensk term Sphagnopsida
Synonym på svenska
Synonym på engelska Sphagnopsidas; Peat Moss; Moss, Peat; Mosses, Peat; Mosse, Peat; Peat Mosse; Peat Mosses; Sphagnum; Sphagnums; Moss, Sphagnum; Mosses, Sphagnum; Sphagnum Moss; Sphagnum Mosses
Engelsk term Sphagnopsida
MESH ID D044003

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.