Sphingobacterium (Sphingobacterium)

Sphingobacterium

Ett släkte av gramnegativa, kemoorganotrofa bakterier i familj Sphingobacteriaceae. De saknar FLAGELLA men vissa arter uppvisar glidande rörlighet.

Förklaring på engelska

A genus of gram-negative, chemoorganotrophic bacteria in the family Sphingobacteriaceae. They lack FLAGELLA but some species exhibit sliding motility.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Sphingobacterium
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Sphingobacterium
MESH ID D045249

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.