Sphingomonadaceae (Sphingomonadaceae)

Sphingomonadaceae

En familj av gramnegativa, asporogena stavar eller äggformade celler, aeroba eller fakultativa anaeroba kemoorganotrofer. De är vanligtvis isolerade från JORD, aktiverat slam, eller marina miljöer.

Förklaring på engelska

A family of gram-negative, asporogenous rods or ovoid cells, aerobic or facultative anaerobic chemoorganotrophs. They are commonly isolated from SOIL, activated sludge, or marine environments.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Erythrobacter

Svensk term Sphingomonadaceae
Synonym på svenska
Synonym på engelska Erythrobacter
Engelsk term Sphingomonadaceae
MESH ID D042301

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.