Spindelgifter (Spider Venoms)

Spindelgifter

Giftsekret av leddjur av ordningen Araneida av ARACHNIDA. Gifterna innehåller vanligtvis flera proteinfraktioner, inklusive ENZYMER, hemolytiska, neurolytiska och andra TOXINER, BIOLOGISKA.

Förklaring på engelska

Venoms of arthropods of the order Araneida of the ARACHNIDA. The venoms usually contain several protein fractions, including ENZYMES, hemolytic, neurolytic, and other TOXINS, BIOLOGICAL.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Venoms, Spider; Araneid Venoms; Venoms, Araneid; Spider Venom; Venom, Spider; Araneid Venom; Venom, Araneid; Tarantula Venoms; Venoms, Tarantula; Tarantula Venom; Venom, Tarantula; Tarantula Toxins; Toxins, Tarantula; Tarantula Toxin; Toxin, Tarantula; Spider Toxins; Toxins, Spider; Spider Toxin; Toxin, Spider

Svensk term Spindelgifter
Synonym på svenska
Synonym på engelska Venoms, Spider; Araneid Venoms; Venoms, Araneid; Spider Venom; Venom, Spider; Araneid Venom; Venom, Araneid; Tarantula Venoms; Venoms, Tarantula; Tarantula Venom; Venom, Tarantula; Tarantula Toxins; Toxins, Tarantula; Tarantula Toxin; Toxin, Tarantula; Spider Toxins; Toxins, Spider; Spider Toxin; Toxin, Spider
Engelsk term Spider Venoms
MESH ID D013111

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.