Spindlar (Spiders)

Spindlar

Leddjur av klassen ARACHNIDA, beställ Araneae. Förutom kvalster och fästingar utgör spindlar den största ordningen av araknider, med cirka 37 000 arter har beskrivits. Majoriteten av spindlar är ofarliga, även om vissa arter kan betraktas som måttligt skadliga eftersom deras bett kan bly till ganska allvarliga lokala symtom. (Från Barnes, ryggradslösa zoologi, 5th ed, p508; Smith, Insekter och andra leddjur av medicinsk betydelse, 1973, pp424-430)

Förklaring på engelska

Arthropods of the class ARACHNIDA, order Araneae. Except for mites and ticks, spiders constitute the largest order of arachnids, with approximately 37,000 species having been described. The majority of spiders are harmless, although some species can be regarded as moderately harmful since their bites can lead to quite severe local symptoms. (From Barnes, Invertebrate Zoology, 5th ed, p508; Smith, Insects and Other Arthropods of Medical Importance, 1973, pp424-430)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Spider

Svensk term Spindlar
Synonym på svenska
Synonym på engelska Spider
Engelsk term Spiders
MESH ID D013112

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.