Spinnmarkörer (Spin Labels)

Spinnmarkörer

Molekyler som innehåller en atom eller en grupp atomer som uppvisar en oparad elektronspinn som kan detekteras genom elektronspinnresonansspektrografi och kan bindas till en annan molekyl. (McGraw-Hill Dictionary of Chemical and Technical Terms, 4: e upplagan)

Förklaring på engelska

Molecules which contain an atom or a group of atoms exhibiting an unpaired electron spin that can be detected by electron spin resonance spectroscopy and can be bonded to another molecule. (McGraw-Hill Dictionary of Chemical and Technical Terms, 4th ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Labels, Spin; Spin Label; Label, Spin

Svensk term Spinnmarkörer
Synonym på svenska
Synonym på engelska Labels, Spin; Spin Label; Label, Spin
Engelsk term Spin Labels
MESH ID D013113

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.