Spinocerebellär degeneration (Spinocerebellar Degenerations)

Spinocerebellär degeneration

En heterogen grupp av degenerativa syndrom som präglas av progressiv cerebellär dysfunktion antingen isolerat eller i kombination med andra neurologiska manifestationer. Sporadiska och ärvda subtyper förekommer. Ärftliga mönster inkluderar autosomalt dominerande, autosomalt recessivt, och X-länkad.

Förklaring på engelska

A heterogenous group of degenerative syndromes marked by progressive cerebellar dysfunction either in isolation or combined with other neurologic manifestations. Sporadic and inherited subtypes occur. Inheritance patterns include autosomal dominant, autosomal recessive, and X-linked.

Synonym, svenska: Hereditär ataxi; Spinocerebellära sjukdomar; Ärftlig ataxi; Marinesco-Sjögrens syndrom; Cerebellär ataxi med sen debut; Cerebellär ataxi med tidig debut

Synonym, engelska: Degeneration, Spinocerebellar; Degenerations, Spinocerebellar; Spinocerebellar Diseases; Spinocerebellar Disease; Spinocerebellar Degeneration; Spino Cerebellar Degenerations; Degeneration, Spino Cerebellar; Degenerations, Spino Cerebellar; Spino Cerebellar Degeneration; Spino-Cerebellar Degenerations; Degeneration, Spino-Cerebellar; Spino-Cerebellar Degeneration; Cerebellar Ataxia, Early Onset; Early Onset Cerebellar Ataxia; Marinesco-Sjogren Syndrome; Marinesco Sjogren Syndrome; Syndrome, Marinesco-Sjogren; Hereditary Oligophrenic Cerebello-Lental Degeneration; Hereditary Oligophrenic Cerebello Lental Degeneration; Marinesco-Sjögren Syndrome; Marinesco Sjögren Syndrome; Syndrome, Marinesco-Sjögren; Marinesco-Sjogren Syndrome-Hypergonadotrophic Hypogonadism; Hypogonadism, Marinesco-Sjogren Syndrome-Hypergonadotrophic; Marinesco Sjogren Syndrome Hypergonadotrophic Hypogonadism; Syndrome-Hypergonadotrophic Hypogonadism, Marinesco-Sjogren; Marinesco-Sjogren Syndrome-Myopathy; Marinesco Sjogren Syndrome Myopathy; Syndrome-Myopathy, Marinesco-Sjogren; Marinesco-Sjogren-Garland Syndrome; Marinesco Sjogren Garland Syndrome; Syndrome, Marinesco-Sjogren-Garland; Garland-Moorhouse Syndrome; Garland Moorhouse Syndrome; Syndrome, Garland-Moorhouse; Marinesco-Garland Syndrome; Marinesco Garland Syndrome; Syndrome, Marinesco-Garland; Cerebellar Degenerations, Primary; Cerebellar Degeneration, Primary; Degeneration, Primary Cerebellar; Degenerations, Primary Cerebellar; Primary Cerebellar Degeneration; Primary Cerebellar Degenerations; Corticostriatal-Spinal Degeneration; Corticostriatal Spinal Degeneration; Corticostriatal-Spinal Degenerations; Degeneration, Corticostriatal-Spinal; Degenerations, Corticostriatal-Spinal; Marie Cerebellar Ataxia; Cerebellar Ataxia, Marie; Marie’s Cerebellar Ataxia; Cerebellar Ataxia, Marie’s; Ataxias, Hereditary; Ataxia, Hereditary; Hereditary Ataxia; Hereditary Ataxias; Hereditary Spinocerebellar Degenerations; Degeneration, Hereditary Spinocerebellar; Degenerations, Hereditary Spinocerebellar; Hereditary Spinocerebellar Degeneration; Spinocerebellar Degeneration, Hereditary; Spinocerebellar Degenerations, Hereditary; Inherited Spinocerebellar Degenerations; Degeneration, Inherited Spinocerebellar; Degenerations, Inherited Spinocerebellar; Inherited Spinocerebellar Degeneration; Spinocerebellar Degeneration, Inherited; Spinocerebellar Degenerations, Inherited; Familial Spinocerebellar Degenerations; Degeneration, Familial Spinocerebellar; Degenerations, Familial Spinocerebellar; Familial Spinocerebellar Degeneration; Spinocerebellar Degeneration, Familial; Spinocerebellar Degenerations, Familial; Cerebellar Ataxia, Late Onset; Late Onset Cerebellar Ataxia

Svensk term Spinocerebellär degeneration
Synonym på svenska Hereditär ataxi; Spinocerebellära sjukdomar; Ärftlig ataxi; Marinesco-Sjögrens syndrom; Cerebellär ataxi med sen debut; Cerebellär ataxi med tidig debut
Synonym på engelska Degeneration, Spinocerebellar; Degenerations, Spinocerebellar; Spinocerebellar Diseases; Spinocerebellar Disease; Spinocerebellar Degeneration; Spino Cerebellar Degenerations; Degeneration, Spino Cerebellar; Degenerations, Spino Cerebellar; Spino Cerebellar Degeneration; Spino-Cerebellar Degenerations; Degeneration, Spino-Cerebellar; Spino-Cerebellar Degeneration; Cerebellar Ataxia, Early Onset; Early Onset Cerebellar Ataxia; Marinesco-Sjogren Syndrome; Marinesco Sjogren Syndrome; Syndrome, Marinesco-Sjogren; Hereditary Oligophrenic Cerebello-Lental Degeneration; Hereditary Oligophrenic Cerebello Lental Degeneration; Marinesco-Sjögren Syndrome; Marinesco Sjögren Syndrome; Syndrome, Marinesco-Sjögren; Marinesco-Sjogren Syndrome-Hypergonadotrophic Hypogonadism; Hypogonadism, Marinesco-Sjogren Syndrome-Hypergonadotrophic; Marinesco Sjogren Syndrome Hypergonadotrophic Hypogonadism; Syndrome-Hypergonadotrophic Hypogonadism, Marinesco-Sjogren; Marinesco-Sjogren Syndrome-Myopathy; Marinesco Sjogren Syndrome Myopathy; Syndrome-Myopathy, Marinesco-Sjogren; Marinesco-Sjogren-Garland Syndrome; Marinesco Sjogren Garland Syndrome; Syndrome, Marinesco-Sjogren-Garland; Garland-Moorhouse Syndrome; Garland Moorhouse Syndrome; Syndrome, Garland-Moorhouse; Marinesco-Garland Syndrome; Marinesco Garland Syndrome; Syndrome, Marinesco-Garland; Cerebellar Degenerations, Primary; Cerebellar Degeneration, Primary; Degeneration, Primary Cerebellar; Degenerations, Primary Cerebellar; Primary Cerebellar Degeneration; Primary Cerebellar Degenerations; Corticostriatal-Spinal Degeneration; Corticostriatal Spinal Degeneration; Corticostriatal-Spinal Degenerations; Degeneration, Corticostriatal-Spinal; Degenerations, Corticostriatal-Spinal; Marie Cerebellar Ataxia; Cerebellar Ataxia, Marie; Marie’s Cerebellar Ataxia; Cerebellar Ataxia, Marie’s; Ataxias, Hereditary; Ataxia, Hereditary; Hereditary Ataxia; Hereditary Ataxias; Hereditary Spinocerebellar Degenerations; Degeneration, Hereditary Spinocerebellar; Degenerations, Hereditary Spinocerebellar; Hereditary Spinocerebellar Degeneration; Spinocerebellar Degeneration, Hereditary; Spinocerebellar Degenerations, Hereditary; Inherited Spinocerebellar Degenerations; Degeneration, Inherited Spinocerebellar; Degenerations, Inherited Spinocerebellar; Inherited Spinocerebellar Degeneration; Spinocerebellar Degeneration, Inherited; Spinocerebellar Degenerations, Inherited; Familial Spinocerebellar Degenerations; Degeneration, Familial Spinocerebellar; Degenerations, Familial Spinocerebellar; Familial Spinocerebellar Degeneration; Spinocerebellar Degeneration, Familial; Spinocerebellar Degenerations, Familial; Cerebellar Ataxia, Late Onset; Late Onset Cerebellar Ataxia
Engelsk term Spinocerebellar Degenerations
MESH ID D013132

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.