Spinotalamiska banor (Spinothalamic Tracts)

Spinotalamiska banor

En bunt nervfibrer som förbinder varje bakre horn i ryggmärg till motsatt sida av THALAMUS, med information om smärta, temperatur och beröring. Det är en av två huvudvägar genom vilka afferenta spinal NERVFIBRER som bär känslor av somaesthesis överförs till THALAMUS.

Förklaring på engelska

A bundle of NERVE FIBERS connecting each posterior horn of the spinal cord to the opposite side of the THALAMUS, carrying information about pain, temperature, and touch. It is one of two major routes by which afferent spinal NERVE FIBERS carrying sensations of somaesthesis are transmitted to the THALAMUS.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Spinothalamic Tract; Tract, Spinothalamic; Tracts, Spinothalamic

Svensk term Spinotalamiska banor
Synonym på svenska
Synonym på engelska Spinothalamic Tract; Tract, Spinothalamic; Tracts, Spinothalamic
Engelsk term Spinothalamic Tracts
MESH ID D013133

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.