Spiperon (Spiperone)

Spiperon

En spiro butyrofenon analog liknar HALOPERIDOL och andra besläktade föreningar. Det har rekommenderats vid behandling av SCHIZOFRENI.

Förklaring på engelska

A spiro butyrophenone analog similar to HALOPERIDOL and other related compounds. It has been recommended in the treatment of SCHIZOPHRENIA.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Spiroperone; Spiroperidol

Svensk term Spiperon
Synonym på svenska
Synonym på engelska Spiroperone; Spiroperidol
Engelsk term Spiperone
MESH ID D013134

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.