Spirillum (Spirillum)

Spirillum

Ett släkte av gramnegativa, böjda och spiralformade bakterier som finns i stillastående, sötvattenmiljöer. Dessa organismer är rörliga av bipolära knippar av flagell som har en lång våglängd och ungefär en spiralformad sväng. Vissa arter av Spirillum orsakar en blankett [publikationstyp] av RÅTTA-BITE FEVER.

Förklaring på engelska

A genus of gram-negative, curved and spiral-shaped bacteria found in stagnant, freshwater environments. These organisms are motile by bipolar tufts of flagella having a long wavelength and about one helical turn. Some species of Spirillum cause a form of RAT-BITE FEVER.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Spirillum
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Spirillum
MESH ID D013139

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.