Spiritualism (Spiritualism)

Spiritualism

Religiös filosofi som uttrycker den grundläggande tron att avlidna andar kan kontaktas av de levande genom ett medium.

Förklaring på engelska

Religious philosophy expressing the fundamental belief that departed spirits may be contacted by the living through a medium.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Spiritualism
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Spiritualism
MESH ID D013140

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.