Spirochaeta (Spirochaeta)

Spirochaeta

Ett släkt av flexibelt, spiralstavar som finns i vätesulfidinnehållande lera, avloppsvatten, och förorenat vatten. Ingen av de arter som korrekt hänvisas till i detta släkt är patogena.

Förklaring på engelska

A genus of flexible, spiral rods found in hydrogen sulfide-containing mud, sewage, and polluted water. None of the species properly referred to in this genus are pathogenic.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Spirochaeta
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Spirochaeta
MESH ID D013142

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.