Spiroföreningar (Spiro Compounds)

Spiroföreningar

Cykliska föreningar innehållande två ringar som delar en enda atom (vanligtvis kol). Det enklaste exemplet av denna typ av förening är spiropentan som ser ut som en rosett.

Förklaring på engelska

Cyclic compounds that include two rings which share a single atom (usually a carbon). The simplest example of this type of compound is Spiro[2.2]pentane, which looks like a bow tie.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Compounds, Spiro

Svensk term Spiroföreningar
Synonym på svenska
Synonym på engelska Compounds, Spiro
Engelsk term Spiro Compounds
MESH ID D013141

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.