Spirometri (Spirometry)

Spirometri

Mätning av volymen av luft som inhaleras eller utandas av lunga.

Förklaring på engelska

Measurement of volume of air inhaled or exhaled by the lung.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Spirometries

Svensk term Spirometri
Synonym på svenska
Synonym på engelska Spirometries
Engelsk term Spirometry
MESH ID D013147

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.