Spirostaner (Spirostans)

Spirostaner

Kolestanderivat innehållande en smält laktonring vid 16,17-positionen och en spiroglykosidbindning vid C-22. Medlemmar inkluderar sarsaponin, DIOSGENIN och yamogenin.

Förklaring på engelska

Cholestane derivatives containing a fused lactone ring at the 16,17-position and a spiroglycosidic linkage at C-22. Members include sarsaponin, DIOSGENIN and yamogenin.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Spirostenes; Spirostatrienes; Spirostadienes; Spirostanols

Svensk term Spirostaner
Synonym på svenska
Synonym på engelska Spirostenes; Spirostatrienes; Spirostadienes; Spirostanols
Engelsk term Spirostans
MESH ID D013150

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.