Spiruroidea (Spiruroidea)

Spiruroidea

En superfamilj av parasitiska nematoder som kräver en eller två mellanliggande leddjurvärdar innan de slutligen ätas av den slutliga värden. Dess organismer förekommer sällan hos människan.

Förklaring på engelska

A superfamily of parasitic nematodes which requires one or two intermediate arthropod hosts before finally being eaten by the final host. Its organisms occur rarely in man.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Spiruroideas; Physaloptera; Physalopteras; Habronema; Habronemas; Gongylonema; Gongylonemas; Tetrameres; Tetramere

Svensk term Spiruroidea
Synonym på svenska
Synonym på engelska Spiruroideas; Physaloptera; Physalopteras; Habronema; Habronemas; Gongylonema; Gongylonemas; Tetrameres; Tetramere
Engelsk term Spiruroidea
MESH ID D013151

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.