Spolvätskor, tandrot (Root Canal Irrigants)

Spolvätskor, tandrot

Kemikalier som huvudsakligen används för att desinficera rotkanaler efter pulpektomi och före obturation. De viktigaste är kamfererad monoklorfenol, EDTA, formokresol, väteperoxid, metakresylacetat och natriumhypoklorit. Spolvätskor, tandrot inkluderar även sköljlösningar av destillerat vatten, koksalt etc.

Förklaring på engelska

Chemicals used mainly to disinfect root canals after pulpectomy and before obturation. The major ones are camphorated monochlorophenol, EDTA, formocresol, hydrogen peroxide, metacresylacetate, and sodium hypochlorite. Root canal irrigants include also rinsing solutions of distilled water, sodium chloride, etc.

Synonym, svenska: Spolvätskor för rotkanal

Synonym, engelska: Canal Irrigant, Root; Canal Irrigants, Root; Irrigant, Root Canal; Irrigants, Root Canal; Root Canal Irrigant; Root Canal Medicament; Root Canal Medicaments; Canal Medicament, Root; Canal Medicaments, Root; Medicament, Root Canal; Medicaments, Root Canal

Svensk term Spolvätskor, tandrot
Synonym på svenska Spolvätskor för rotkanal
Synonym på engelska Canal Irrigant, Root; Canal Irrigants, Root; Irrigant, Root Canal; Irrigants, Root Canal; Root Canal Irrigant; Root Canal Medicament; Root Canal Medicaments; Canal Medicament, Root; Canal Medicaments, Root; Medicament, Root Canal; Medicaments, Root Canal
Engelsk term Root Canal Irrigants
MESH ID D012388

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.