Spondylolys (Spondylolysis)

Spondylolys

Bristfällig utveckling eller degenerering av en del av VERTEBRA, vanligtvis i pars interarticularis (benbroen mellan de överlägsna och underlägsna fasettlederna i LUMBAR VERTEBRAE) som leder till SPONDYLOLISTHESIS.

Förklaring på engelska

Deficient development or degeneration of a portion of the VERTEBRA, usually in the pars interarticularis (the bone bridge between the superior and inferior facet joints of the LUMBAR VERTEBRAE) leading to SPONDYLOLISTHESIS.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Spondylolyses

Svensk term Spondylolys
Synonym på svenska
Synonym på engelska Spondylolyses
Engelsk term Spondylolysis
MESH ID D013169

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.