Spontan självförbränning (Spontaneous Combustion)

Spontan självförbränning

En omständighet där ett ämne eller en organism tar eld och brännskador utan en exogen källa. Spontan mänsklig avfallsförbränning skiljer sig från förnaturlig mänsklig brännbarhet genom att i den senare sätter någon gnista eller trivial flamma elden och kroppsvävnaderna, som har en kraftigt förbättrad brännbarhet, fortsätter att genomgå förbränning utan någon extern värmekälla eller brännbara material. (Bergman NA. Spontan mänsklig förbränning: dess roll i litteratur och vetenskap. Pharos 1988; Falla; 51 (4) :18-21)

Förklaring på engelska

A circumstance where a substance or organism takes fire and burns without an exogenous source. Spontaneous human combustion differs from preternatural human combustibility in that in the latter, some spark or trivial flame sets the fire and the body tissues, which have a greatly enhanced inflammability, continue to undergo incineration without any external heat source or combustible materials. (Bergman NA. Spontaneous human combustion: its role in literature and science. Pharos 1988;Fall;51(4):18-21)

Synonym, svenska: Spontan självantändning; Combustio Spontanea

Synonym, engelska: Combustion, Spontaneous; Combustions, Spontaneous; Spontaneous Combustions; Preternatural Human Combustibility; Combustibilities, Preternatural Human; Combustibility, Preternatural Human; Human Combustibilities, Preternatural; Human Combustibility, Preternatural; Preternatural Human Combustibilities

Svensk term Spontan självförbränning
Synonym på svenska Spontan självantändning; Combustio Spontanea
Synonym på engelska Combustion, Spontaneous; Combustions, Spontaneous; Spontaneous Combustions; Preternatural Human Combustibility; Combustibilities, Preternatural Human; Combustibility, Preternatural Human; Human Combustibilities, Preternatural; Human Combustibility, Preternatural; Preternatural Human Combustibilities
Engelsk term Spontaneous Combustion
MESH ID D018605

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.