Sporer (Spores)

Sporer

De reproduktiva grundämnen i lägre organismer, såsom BAKTERIER; SVAMPAR; och kryptogamiska växter.

Förklaring på engelska

The reproductive elements of lower organisms, such as BACTERIA; FUNGI; and cryptogamic plants.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Spore

Svensk term Sporer
Synonym på svenska
Synonym på engelska Spore
Engelsk term Spores
MESH ID D013170

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.