Sporothrix (Sporothrix)

Sporothrix

En mitosporisk Ophiostomataceae svamp släkt, vars art Sporothrix schenckii är en välkänd djurpatogen. Konidierna hos denna jordsvamp kan inandas och orsaka en primär lunginfektion, eller kan infektera oberoende via hudpunkteringar.

Förklaring på engelska

A mitosporic Ophiostomataceae fungal genus, whose species Sporothrix schenckii is a well-known animal pathogen. The conidia of this soil fungus may be inhaled causing a primary lung infection, or may infect independently via skin punctures.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Sporothrices; Sporotrichum; Sporotrichums

Svensk term Sporothrix
Synonym på svenska
Synonym på engelska Sporothrices; Sporotrichum; Sporotrichums
Engelsk term Sporothrix
MESH ID D013175

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.