Sporotrikos (Sporotrichosis)

Sporotrikos

Den vanligaste och minst allvarliga av de djupa svampinfektioner, kännetecknad av nodulära lesioner i kutan och subkutan vävnader. Det orsakas av inhalation av förorenat damm eller genom infektion av ett sår med SPOROTHRIX.

Förklaring på engelska

The commonest and least serious of the deep mycoses, characterized by nodular lesions of the cutaneous and subcutaneous tissues. It is caused by inhalation of contaminated dust or by infection of a wound with SPOROTHRIX.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Sporotrichoses; Sporothrix Infection; Infection, Sporothrix; Sporothrix Infections; Sporothrix brasiliensis Infection; Infection, Sporothrix brasiliensis; Sporothrix brasiliensis Infections; Sporothrix schenckii Infection; Infection, Sporothrix schenckii; Sporothrix schenckii Infections

Svensk term Sporotrikos
Synonym på svenska
Synonym på engelska Sporotrichoses; Sporothrix Infection; Infection, Sporothrix; Sporothrix Infections; Sporothrix brasiliensis Infection; Infection, Sporothrix brasiliensis; Sporothrix brasiliensis Infections; Sporothrix schenckii Infection; Infection, Sporothrix schenckii; Sporothrix schenckii Infections
Engelsk term Sporotrichosis
MESH ID D013174

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.