Spottkörtelgångar (Salivary Ducts)

Spottkörtelgångar

Någon av de utförsgångar som transporterar saliv. Spottkörtelgångarna innefattar utförsgångarna för öronspottkörteln (glandula parotis), tungspottkörteln (glandula sublingualis), som består av en större och en mindre körtel, samt underkäksspottkörteln (glandula submandibularis).

Förklaring på engelska

Any of the ducts which transport saliva. Salivary ducts include the parotid duct, the major and minor sublingual ducts, and the submandibular duct.

Synonym, svenska: Whartons gång; Stensens gång; Spottkörtlarnas utförsgångar

Synonym, engelska: Duct, Salivary; Ducts, Salivary; Salivary Duct; Wharton’s Duct; Duct, Wharton’s; Wharton Duct; Whartons Duct; Stensen’s Duct; Duct, Stensen’s; Stensen Duct; Stensens Duct

Svensk term Spottkörtelgångar
Synonym på svenska Whartons gång; Stensens gång; Spottkörtlarnas utförsgångar
Synonym på engelska Duct, Salivary; Ducts, Salivary; Salivary Duct; Wharton’s Duct; Duct, Wharton’s; Wharton Duct; Whartons Duct; Stensen’s Duct; Duct, Stensen’s; Stensen Duct; Stensens Duct
Engelsk term Salivary Ducts
MESH ID D018987

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.