Spottkörteltumörer, underkäke (Submandibular Gland Neoplasms)

Spottkörteltumörer, underkäke

Ny, onormal vävnadstillväxt i underkäksspottkörteln.

Förklaring på engelska

New abnormal growth of tissue in the SUBMANDIBULAR GLAND.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Gland Neoplasm, Submandibular; Gland Neoplasms, Submandibular; Neoplasm, Submandibular Gland; Neoplasms, Submandibular Gland; Submandibular Gland Neoplasm

Svensk term Spottkörteltumörer, underkäke
Synonym på svenska
Synonym på engelska Gland Neoplasm, Submandibular; Gland Neoplasms, Submandibular; Neoplasm, Submandibular Gland; Neoplasms, Submandibular Gland; Submandibular Gland Neoplasm
Engelsk term Submandibular Gland Neoplasms
MESH ID D013365

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.