Språngben (Talus)

Språngben

Den näst största av TARSALBENEN. Det artikulerar med TIBIA och FIBULA för att blankett [publikationstyp] fotleden.

Förklaring på engelska

The second largest of the TARSAL BONES. It articulates with the TIBIA and FIBULA to form the ANKLE JOINT.

Synonym, svenska: Talus; Os trigonum

Synonym, engelska: Astragalus Bone; Astragalus Bones; Bone, Astragalus; Bones, Astragalus; Os Trigonum

Svensk term Språngben
Synonym på svenska Talus; Os trigonum
Synonym på engelska Astragalus Bone; Astragalus Bones; Bone, Astragalus; Bones, Astragalus; Os Trigonum
Engelsk term Talus
MESH ID D013628

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.